(אשדוד(רח' הבנים 4 ק''1 "בית פנורמה", סיטי

(תל-אביב(שפרינצק 3 ק''2  חדר 260, בית רופאים
(ירושלים(כנפי נשרים 24 ק''3, גבעת שאול

(ים המלח(סולריום מרכזי עין בוקק קליניקה ,ים המלח

 

077-7993800, 03-5331607; kanpal.mc@gmail.com

KANPAL